fbpx

Khóa học bán cổ điển

Với khoá học theo lộ trình riêng định hướng Bán Cổ Điển, học viên sẽ được bổ sung các kiến thức về nhạc lý căn bản và nền tảng, song song với đó là các tác phẩm luyện kĩ thuật ngón tay, các tác phẩm cổ điển với độ khó tăng dần. Học viên sẽ được định hướng tới 1 dòng nhạc có tính chất cổ điển nhưng cấu trúc không hề phức tạp, dễ nghe, dễ cảm nhận và có tính đại chúng hơn trong khóa học Bán cổ điển.

(18 buổi Guidance) + (18 buổi Review) + (10 buổi Practice miễn phí

36 Buổi

Làm quen với kiến thức nhạc lý cơ bản như khuông nhạc, khóa nhạc
Làm quen với các kĩ thuật chạy ngón bằng các bài đơn giản như : Hanon, Etude,…
Chạy các gam Trưởng, thứ cơ bản
Tiếp xúc với các tác phẩm bán cổ điển đơn giản, đánh được các bản bán cổ điển trung bình
Tập 1 tác phẩm Bán cổ điển tầm trung để tổng hợp kiến thức và làm bài tập kết thúc khóa học

(27 buổi Guidance) + (27 buổi Review) + (Practice không gới hạn)

54 Buổi

Làm quen với kiến thức nhạc lý cơ bản như khuông nhạc, khóa nhạc
Làm quen với các kĩ thuật chạy ngón bằng các bài đơn giản như : Hanon, Etude,…
Chạy các gam Trưởng, thứ cơ bản và nâng cao
Làm quen với kiến thức về nhịp phách căn bản như nhịp 2/4,3/4,4/4
Tập các bài tập liên quan tới tiết tấu
Làm quen các kiến thức về phách như: đảo phách, nghịch phách, dấu lặng, dấu luyến,…
Tập các tác phẩm ở dạng đơn giản như: giọng Đô trưởng, giọng La thứ,…
Tập tác phẩm lớn ở đúng giọng và làm bài tập tốt nghiệp khóa học

(36 buổi Guidance) + (36 buổi Review) + (Practice không giới hạn)

72 buổi

Làm quen với kiến thức nhạc lý cơ bản như khuông nhạc, khóa nhạc
Làm quen với các kĩ thuật chạy ngón bằng các bài đơn giản như : Hanon, Etude
Chạy các gam Trưởng, thứ cơ bản và nâng cao
Làm quen với kiến thức về nhịp phách căn bản như: nhịp 2/4, nhịp 3/4, nhịp 4/4,…
Tập các bài tập liên quan tới tiết tấu
Làm quen các kiến thức về phách như: đảo phách, nghịch phách, dấu lặng, dấu luyến,…
Tập các tác phẩm ở dạng đơn giản như: giọng Đô trưởng, giọng La thứ,…
Tập các kĩ thuật biểu diễn trên đàn Staccato, Legato và Non Legato
Tập các tác phẩm tầm trung để tổng hợp kiến thức và tập trung vào kiến thức phách
Tập 2 tác phẩm lớn ở đúng giọng và làm bài tập tốt nghiệp khóa học