fbpx

Khóa học cổ điển

Khi các bạn đến học tại trung tâm, Piano Home sẽ trực tiếp thiết kế khóa học riêng với lộ trình phù hợp theo sát với năng lực và nhu cầu của cá nhân bạn.

Đây là sản phẩm sáng tạo đặc biệt và duy nhất chỉ có tại trung tâm âm nhạc Piano Home.

Bạn sẽ là một phần quan trọng, được chính tay xây dựng lên quyển giáo trình của mình.

(18 buổi Guidance) + (18 buổi Review) + (10 buổi Practice miễn phí)

36 Buổi

Làm quen với piano và học nhạc lý của Cổ Điển cơ bản,
Luyện tập các kĩ thuật ngón và các bài tập về nhịp phách tiết tấu
Tập luyện chơi các tiểu phẩm để ghép 2 tay và cách đọc các nốt nhạc trên khuông nhạc
Tập một tác phẩm tầm trung để tổng hợp kiến thức và làm bài tốt nghiệp khóa học.

(27 buổi Guidance) + (27 buổi Review) + (Practice không gới hạn)

54 buổi

Làm quen với nhạc lý căn bản và cách đọc các nốt nhạc cơ bản trên đàn
Làm quen với kiến thức nhịp phách cơ bản, các nhịp 2/4, nhịp 3/4, nhịp 4/4,…
Làm quen với khóa Fa và cách ghép 2 tay
Tập luyện các tác phẩm kĩ thuật cho ngón như Etude, Hanon,…
Luyện tập ghép 2 tay với tốc độ từ thấp lên cao, các nốt nhạc ở vị trí khác nhau
Tập các tiểu phẩm để tổng hợp kiến thức
Tập một tác phẩm lớn phù hợp với kiến thức và làm bài tập tốt nghiệp khóa

(36 buổi Guidance) + (36 buổi Review) + (Practice không giới hạn)

72 buổi

Làm quen với nhạc lý căn bản, các nốt nhạc và cách đọc các nốt nhạc cơ bản
Làm quen với kiến thức nhịp phách cơ bản, các nhịp 2/4, 3/4 , 4/4.
Làm quen với khóa Fa và cách ghép 2 tay
Tập luyện các tác phẩm kĩ thuật cho ngón như Etude, Hanon,…
Tập luyện kĩ thuật chạy Gam trưởng, thứ 3,4 quãng 8
Luyện tập ghép 2 tay với tốc độ từ thấp lên cao, các nốt nhạc ở vị trí khác nhau
Tập các tiểu phẩm để tổng hợp kiến thức
Tập luyện kĩ thuật thị tấu với các bản nhạc đơn giản tới nâng cao
Tập luyện các sắc thái chuyên sâu và bổ sung sắc thái vào các tác phẩm tầm trung
Tập 2 tác phẩm lớn để tổng hợp kiến thức và làm bài tập báo cáo kết thúc khóa học